Home » Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

1. Өдөр бүр 09.30-17.30 Ангийн дарга, дэд хурандаа Ч.Нэргүй Утас 99081534
2. Өдөр бүр 09.30-17.30 Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Б.Амгаланбаяр
Утас 99108346
3. Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, ахлагч
Б.Одончимэг Утас 99911203
4. Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч Ахлах дэслэгч Э.Энхцэцэг Утас 99146508
5. Ахлах нийгмийн ажилтан Ахлах дэслэгч Г.Ижилмөрөн Утас 99012591