Home » Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

1. Ангийн дарга, Дэд хурандаа Ч.Нэргүй
Өдөр бүр 09.30-17.30
2. Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, Ахмад Б.Амгаланбаяр
Өдөр бүр 09.30-17.30