Home » Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

441 ДҮГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ АНГИЙН ДАРГА
Овог , нэр: Ч.Нэргүй
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Хошууч
Боловсролын байдал: Дээд, магистр
Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 03 дүгээр сарын 06-ны өдрийн б/247 дугаар тушаал
ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА
Овог , нэр: Б. Амгаланбаяр
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Ахмад
Боловсролын байдал: Дээд, магистр
Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 03 дүгээр сарын 06-ны өдрийн б/247 дугаар тушаал
ТЕХНОЛОГИЙН ТУСГАЙ ТАСГИЙН ДАРГА
Овог , нэр: П.Отгонмөнх
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Дэд хурандаа
Боловсролын байдал: Дээд, магистр
Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 03 дүгээр сарын 06-ны өдрийн б/247 дугаар тушаал

АЖИЛЛАГААНЫ ТАСГИЙН ДАРГА
Овог , нэр: Б.Энхтөр
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Ахмад
Боловсролын байдал: Дээд, магистр
Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 03 дүгээр сарын 06-ны өдрийн б/247 дугаар тушаал