Home » Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

Хүний нөөцийн сул орон тоо

Ажиллагааны тасгийн Бүлгийн дарга-2 Сапёр химийн мэргэжилтэн-1 Ажиллагааны тасгийн бүлгийн ажилтан-1 Тогооч /энгийн/-1 сул орон тоо байгаа тул Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнтэй холбогдоно уу Утас 99911203

Дэлгэрэнгүй »